16η Απριλίου 2018: Τιμές από το Δημοπρατήριο Δριμισκιανάκη στις Μοίρες

 

Οι τιμές αγροτικών προϊόντων της 16ης Απριλίου 2018 του Δημοπρατηρίου Δριμισκιανάκη στις Μοίρες:

 

uutimedrimiskianakis