Επιτέλους: Ξεκινά η βαθμολόγηση Γραπτών Πιστοποίησης ΤΠΕ Β΄ επιπέδου 4ης και 5ης περιόδου

Κοινοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στο σώμα των βαθμολογητών ΤΠΕ Β΄ Επιπέδου η διαδικασία βαθμολόγησης «ηλεκτρονικών γραπτών» επιμορφωμένων εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των δοκιμασιών πιστοποίησης Β' επιπέδου Τ.Π.Ε.
Η βαθμολόγηση αφορά σε περίπου 9.500 εκπαιδευτικούς οι οποίοι συμμετείχαν στις περιόδους πιστοποίησης: 4η (Ιούνιος – Ιούλιος 2014)και 5η (Μάιος – Ιούλιος 2015).
Η βαθμολόγηση των γραπτών θα γίνει στο διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2015 και τα αποτελέσματα αναμένονται εντός του Νοεμβρίου 2015.
Πηγή: http://www.eduportal.gr/